stowarzyszeniePortiernia Sztuki


Monika Tomczyk i Luiza Łuszcz-Kujawiak są niezależnymi animatorkami kultury. Najczęściej realizują projekty na styku kultury i edukacji, prowadzą warsztaty i reżyserują spektakle amatorskie. Od ponad dwudziestu lat jako aktorki niezależnego Teatru Logos, gdzie współpracowały z wieloma reżyserami teatralnymi, tworząc spektakle w różnych stylistykach (dramatyczne, teatru tańca, teatru poezji, spektakle autorskie). Ukończyły Akademię Teatru Alternatywnego (organizowaną przez Instytut im. J. Grotowskiego, Teatr Brama oraz Ośrodek Teatralny Kana), która była projektem wszechstronnej, interdyscyplinarnej i nieformalnej edukacji teatralnej w celu podniesienia kompetencji animacyjnych, artystycznych i kulturotwórczych liderów alternatywnych zespołów teatralnych.

Wspólnie zrealizowały m.in. projekt „Ziemia obiecana” w ramach programu Koalicje Kultury, obecnie realizują projekt Koalicji Kultury PasekBook ,współpracowały przy wszystkich edycjach Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej. W ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 zorganizowały wspólnie z Akademią Teatru Alternatywnego Festiwal Teatralny Mezalians w Kamieńcu Ząbkowickim (M. Tomczyk – rada programowa, L. Łuszcz-Kujawiak – rzecznik prasowy). Powstał wówczas spektakl dla społeczności Kamieńca „Katarynka Opowieści”, który do dziś jest grany. Wspólnie zrealizowały projekt na styku malarstwa i teatru – spektakl dyplomowy ATA – „Frida”. Wspólnie zrealizowały spektakle na DT 2017 i 2018 – „Bajka o włosie Patryku” i spektakl plenerowy „Po drugiej stronie parku”. W ramach DT 2019 przygotowują projekt artystyczny „Widokowisko”.

Wchodzą w skład Zarządu Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego PORTIERNIA SZTUKI

Główne cele PORTIERNI SZTUKI to:

    – organizowanie, prowadzenie i wspieranie różnych form działalności kulturalnej, w tym działalności artystycznej i edukacyjnej na rzecz dzieci, młodzieży, osób starszych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
    – działania oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych i krzewienie wiedzy w zakresie profilaktyki i terapii, w tym terapii przez sztukę,
    – organizowanie i udzielania pomocy logopedycznej, terapeutycznej, psychologicznej i psychoterapeutycznej,
    – działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, otwartego na odmienności kulturowe i religijne, tolerancyjnego.

osobyNASZ ZESPÓŁ


dokumentyDOKUMENTY