aktorMonika Tomczyk

Pedagog specjalny-terapeuta SI, instruktor Improwizacji Tańca i Symboliki Ciała oraz Eksperymentalnego Teatru Tańca (program EXTATHE dr Detlefa Kapperta), instruktor Edukacji Somatycznej The Body/Think Process (BTP) Alana Caig Wilsona, instruktor Tańca terapeutycznego w procesie certyfikacji (Polskie Stowarzyszenie Choreoterapii-Polski Teatr Tanca). Absolwentka Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży w PWST we Wrocławiu, absolwentka Letniej Szkoły Dramy z Johnem Somersem, aktorka Teatru Logos w Łodzi, na co dzień pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Łodzi. W swojej pracy wykorzystuje wiele metod min. metodę tańca kreatywnego opartą o teorię ruchu Labana, Life/Art Process, choreoterapię, dramoterapię, dramę stosowaną. Tworzy i prowadzi projekty teatralnoruchowo-terapeutyczne dla młodzieży, dzieci, dorosłych, min. Teatr Interaktywny, Mała Akademia Teatralna (Teatr Współczesny, Szczecin),Teatr Przebudzenie w ramach Dziatwy, Koalicje Kultury, Dotknij Teatru. Za spektakl „PoDuchy” ze swoja grupą teatralno–rozwojową z Poradni otrzymała min. nagrodę główna 27 Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych „Dziatwa”. Współpracuje z Łódzką Akademią Dramy przy projektach aktywizujących dzieci, młodzież, nauczycieli np przy projekcie Dramogwara – teatralne zabawy gwarą łódzką. Ukończyła Akademię Teatru Alternatywnego (organizowaną przez Instytut im. J. Grotowskiego, Teatr Brama oraz Ośrodek Teatralny Kana). Uczestniczka rocznego projektu badającego zamknięte archiwum Jana Dormana w Instytucie Teatralnym w Warszawie.