projektREMEDIUM

Projekt realizowany był w okresie od 01.06.2023 do 31.10.2023 w Ośrodku ORCHIDEA w Grotnikach, ul. Ustronie 29, w którym przebywało 76 osób – uchodźców z Ukrainy.

Naszymi działania objęliśmy grupę 48 dzieci i młodzieży z tego Ośrodka. To kolejny nasz projekt, który uzyskał wsparcie Fundacji Edukacja dla Demokracji.

Działaliśmy kompleksowo poprzez:

naukę j. polskiego Aż 140 zajęć dla dzieci i młodzieży w wieku 5-17 lat. Nauka realizowana była przez wykwalifikowaną lektorkę i odbywała się w małych grupach (maks. 5-8 osób) wg. podziału wiekowego i stopnia zaawansowania. Uczenie odbywało się jedynie przy wykorzystaniu języka, który był nauczany tj. j. polskiego. Nauka przez zabawę oparta była na metodzie bezpośredniej. Wykorzystaliśmy multisensoryczne podejście do nauki. Kładliśmy nacisk na werbalny aspekt nauczania jako najważniejszy środek komunikacji.

zajęcia twórcze z elementami arteterapii Celem tych zajęć było nabycie przez dzieci i młodzież kompetencji miękkich. W trakcie 48 godzin zajęć dostarczyliśmy im narzędzia, kompetencje i umiejętności pozwalające na lepsze odnalezienie się w nowym miejscu i okolicznościach (m.in. komunikacja pozawerbalna, wyrażanie emocji, reagowanie, radzenie sobie ze stresem i lękami, nawiązywanie relacji, praca w grupie, wiedza o nowym miejscu pobytu). Na naszych zajęciach podejmowaliśmy refleksję nad pojęciem wolności indywidualnej i zbiorowej – wykorzystywaliśmy pojęcia symbolu, atrybutu – rozwijaliśmy kreatywne myślenie: warsztat z wykorzystaniem technik dramy oraz plastycznej ekspresji twórczej.

zajęcia z psychologiem/psychoterapeutą. Łącznie odbyło się 36 godzin zajęć. Każdego dnia cyklu odbywały się 3 godzinne zajęcia grupowe oraz 2 godziny wsparcia indywidualnego. W ramach pomocy psychologicznej w formule grupowej zorganizowaliśmy otwartą grupę terapeutyczną, w której udział brały dzieci głównie w wieku od 5 do 12 lat, skierowane przez psychologa na podstawie obserwacji, wywiadu z rodzicami oraz z kierowniczką Ośrodka. W grupie terapeutycznej zwykle brało udział ok 12 – 15 dzieci. Grupę prowadzono stylem niedyrektywnym, zgodnie z ideą podążania za dziećmi i ich naturalnymi potrzebami w oparciu o techniki psychoterapii psychodynamicznej.

Szczególnie intensywnie pracowaliśmy w wakacje. Nasze działania staraliśmy się zorganizować tak, żeby jak najefektywniej wykorzystać posiadane możliwości.
Punktem kulminacyjnym był 26.07 czyli PIKNIK – całodzienna impreza integracyjna dla wszystkich mieszkańców Ośrodka. Zaczęliśmy wcześnie rano, a skończyliśmy późnym wieczorem. Na pikniku była moc atrakcji, m.in.:

– Wspólna „produkcja” spersonalizowanych koszulek i toreb bawełnianych (malowanie przy użyciu kredek, farb, sprayu, szablonów).
– Malowanie buziek.
– Duże bańki mydlane.
– Bitwa wodna – balony wodne.
– Ślizgawka wodna.
– Warsztaty kulinarne – czekoladki mocy, przekąski na ognisko.
– Zwiedzanie stacji kosmicznej z oprowadzaniem.
– Chusty animacyjne i tunel.
– Plenerowe gry edukacyjne i integracyjne
– Warsztat bębniarski.
– Koncert zespołu Dzikie Jabłka.
– Ognisko.
– Kino plenerowe z popcornem.

Niestety projekt już się skończył, a potrzeby wciąż pozostały niezaspokojone. Ale działamy dalej i piszemy nowe wnioski, walczymy o kolejne wsparcie naszych działań.
I wiecie co?
Wkrótce kolejne relacje …
Dziękujemy:
– mieszkańcom Ośrodka Orchidea w Grotnikach-Ustronie,
– Pani Margo – Małgorzacie Durka-Niedzielskiej – właścicielce Ośrodka Orchidea w
Grotnikach-Ustronie,
– Natalii Perek Usługi Psychologiczne,
– Be Smart – szkoła języków obcych w Łodzi – Olena i Tomasz Gajewscy,
– Małgorzacie Ciesielskiej-Gułaj i Bartoszowi Gułajowi – warsztaty bębniarskie, zespół muzyczny.
– Fundacji KOLOROWO – Agnieszka Wojtas.

A wszystko to było możliwe dzięki wsparciu Fundacji Edukacja dla Demokracji. DZIĘKUJEMY!!!
„Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Wspieramy Ukrainę, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.”